CB-aiheisia linkkejä

Laite-/varustemyyjät

LA-tietoutta

LA-kerhot, -yhdistykset yms.

LA-pakettiradioon liittyvää asiaa

FIN6TR:n Pakettiradio-sivut

Blogit

Modifikaatiot, huolto-ohjeet, manuaalit ym.

Muuta